Obavještavaju se studenti da je potrebno da prijave ispite za vanredni aprilski rok najkasnije do 08. aprila 2019. Ispiti u vanrednom roku održaće se u periodu od 15. do 26. aprila, a raspored termina biće objavljen na sajtu nakon završenog roka za prijave.
Studenti su obavezni da uplate 50€ po ispitu koji polažu u vanrednom roku i dostave uplatnice Studentskoj službi.