Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je odlukom Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Fakultet za menadžment dobio akreditaciju za postdiplomske master akademske studije – studijski program “Poslovni menadžment” u trajanju od dvije godine, odnosno četiri semestra, obima 120 ECTS kredita.

Cilj postdiplomskog master studijskog programa “Poslovni menadžment” jeste upoznavanje i ovladavanje tehnologijama menadžmenta u različitim oblastima: bankarstvu, turizmu, investicijama, osiguranju, reosiguranju, projektima, sa mogućnošću profilisanja u specifičnim oblastima poslovnog menadžmenta (sport, zdravstvo, bezbjednost i sl.) putem izbornih predmeta.

Nakon što položi sve ispite predviđene nastavnim planom i programom prve i druge godine studija, što uključuje prijavu, izradu i odbranu master rada u četvrtom semestru, student stiče pravo na sticanje akademskog zvanja Master – Poslovni menadžment.

Upis na navedeni master studijski program će biti omogućen od studijske 2020/21. godine, dok će još 2019/20. zainteresovani kandidati imati mogućnost upisa na postdiplomske specijalističke i magistarske studije.

Akreditacija za postdiplomske master akademske studije – studijski program “Poslovni menadžment”, izdata je na period od 5 godine. Odluku Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja možete pogledati ovdje.