Obavještavamo Vas da će Ministarstvo odbrane održati građanski sat u Herceg Novom dana 7. juna 2019. g. u 12 časova, u prostorijama JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić”, za srednjoškolce i studente do 25 godina.

Protokol  o vremenskom izlaganju učesnika:

R.BR. VRIJEME AKTIVNOSTI
1. 12.00h Dolazak generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse i predsjednika Opštine
2. 12.00–12.10h Pozdravna riječ predsjednika Opštine
3. 12.10h Predsjednik Opštine predaje riječ generalnom direktoru Direktorata za ljudske resurse
4. 12.10–12.20h Uvodno izlaganje generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse
5. 12.20–13.00h Pitanja iz publike