Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
MAJ 28-01 JUN
Engleski jezik II
Početak u 10h
Uslužni menadžment
Početak u 10h
JUN 04-08Preduzetništvo
Početak u 10h
Informacione tehnologije u menadžmentu
Početak u 10h
Menadžersko računovodstvo
Početak u 10h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.