I kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Mart
26-31
Informacione tehnologije u menadžmentu
10-11.00h I grupa
11.00-12.00h II grupa
Engleski jezik II

10-11.00h
Preduzetništvo

10-11.00h
April
09-13
Menadžersko
računovodstvo


10-11.00h
April
16-20
Uslužni menadžment

10-11.00h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.