II kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK

Maj 14-18
Informacione tehnologije u menadžmentu
10-11.00h-I GRUPA
11.00-12.00h-II GRUPA


Engleski jezik II
10-11.00h
Preduzetništvo
10.00-11.00h
Uslužni menadžment
10.00-11.00h
Menadžersko računovodstvo
10-11.00h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.