Popravni kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
Maj 21-26
PRAZNIKPRAZNIKInformacione tehnologije u menadžmentu
10-11.00h-I GRUPA
11.00-12.00h-II GRUPA
Engleski jezik II
10.00-12.00h
Uslužni menadžment
10.00-12.00h
Menadžersko računovodstvo
10.00-12.00h
Maj 28-02 Jun
Preduzetništvo
10.00-12.00h
Napomena: Obavještavaju se studenti da u terminu popravnih kolokvijuma imaju pravo da polažu i I i II kolokvijum.
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.