I kolokvijum

1.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik II možete pogledati ovdje.

2.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Informacione tehnologije u menadžmentu možete pogledati ovdje.

3.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo možete pogledati ovdje.

4.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo možete pogledati ovdje.

5.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Uslužni menadžment možete pogledati ovdje.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.