Popravni kolokvijum

1.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik II možete pogledati ovdje.

2.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Informacione tehnologije u menadžmentu možete pogledati ovdje.

3.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Uslužni menadžment možete pogledati ovdje.

4.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo možete pogledati ovdje.

5.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.