Popravni kolokvijum

1.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik I možete pogledati ovdje.

2.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Osnovi menadžmenta možete pogledati ovdje.

3.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije možete pogledati ovdje.

4.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Sociologija možete pogledati ovdje.

5.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.