Mailing lista Profesora i saradnika

Zimski semestar 2017/18

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Finansijski menadžmentDoc. dr Nikša Grgurević
Mr Marko Radojičić
niksagrgurevic@t-com.me
marko.radojicic78@gmail.com
MarketingProf. dr Dragan Klarić
Mr Luka Uskoković
dklaric@t-com.me
Luka.Uskokovic@ckb.me
Monetarana
ekonomija
Doc. dr Vasilije Kostić
post. dipl. Duško Milanović
stvasilije@yahoo.com
mil.dusko@gmail.com
Relacione baze podatakaProf. dr Sonja Pravilovićksonja@t-com.me
Engleski jezik IIIDoc. dr Irena Bilafer
irta2@t-com.me

 

Ljetnji semestar 2017/18

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Strategijski menadžmentDoc. dr Vasilije Kostićstvasilije@yahoo.com
Elektronsko poslovanjeProf. dr Sonja Pravilovićksonja@t-com.me
Organizacija preduzećaProf. dr Dragan Klarić
post. dipl. Momir Dragićević
dklaric@t-com.me
dmomir@t-com.me
Engleski jezik IVDoc. dr Irena Bilaferirta2@t-com.me
Održivi razvojDoc. dr Jovana Jovanovićjocka747@gmail.com

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.