Nastavni materijali

LJETNJI SEMESTAR

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Predavanja

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarski rad

Uputstvo za pisanje seminarskog rada


ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nastavna Lista – Elektronsko poslovanje

1. Uvod

2. E-trgovina 1-60

2. E-trgovina 60-

3. E-marketing 1-45

3. E-marketing 45-60

3. E-marketing 60-100

3. E-marketing 100-

4. E-uprava

5. E-bankarstvo

5. Pametne kartice

6. Sigurnost u e-poslovanju

6a. Sigurnost u e-poslovanju

7. GDS

Elektronski novac, e-osiguranje, e-bankarstvo

Elektronsko poslovanje, skripta

EP pitanja I i II kol

Globalni Distributivni Sistemi

Pripemna pitanja – E-uprava

Pripremna pitanja – E-banking

Pripremna pitanja – E-obrazovanje

Pripremna pitanja – E-platni promet

Publisher – vježbe

Sigurnost u e-poslovanju

Spisak tema za seminarski rad

Uputstvo za izradu ppt prezentacije


ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Predavanja

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme i pravilo za pisanje seminarskog rada


ENGLESKI JEZIK IV


ODRŽIVI RAZVOJ

Predavanja 1

Predavanja 2

Dodatni materijal 1

Dodatni materijal 2

Dodatni materijal 3

Dodatni materijal 4 (II kolokvijum)

Dodatni materijal 5 (II kolokvijum)

Teme za seminarski rad

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Knjiga – Univerzitet i održivi razvoj

 


ZIMSKI SEMESTAR

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Predavanja

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarski rad

Uputstvo za izradu seminarskog rada


MARKETING

Vježbe I dio

Vježbe II dio

Orjentaciona pitanja za I i II kolokvijum

Teme za seminarski rad


MONETARNA EKONOMIJA

Vježbe I dio

Vježbe II dio

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Uputstvo za izradu seminarskog rada i spisak tema


RELACIONE BAZE PODATAKA

Informacije o predmetu

Relacione baze podataka- skripta

Predavanje

Predavanje dopunski tekst

Vježbe

Vježbe dopunski tekst

Izvještaji u Accessu

Pripemna pitanja za I kolokvijum

Vježbe za I i II kolokvijum

Pitanja za završni ispit


ENGLESKI JEZIK III

English Language III – Unit 16

English Language III – Unit 17

English Language III – Unit 18

English Language III – Unit 19

English Language III – Unit 20

English Language III – Unit 21

English Language III – Passive

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.