Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Jun 11-15
Strategijski menadžment
Početak u 10h
Engleski jezik IV
Početak u 10h
Elektronsko poslovanje
Početak u 10h
Jun 18-22
Održivi razvoj
Početak u 10h
Organizacija preduzeća
Početak u 10h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.