Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Jun 11-15
Strategijski menadžment
Početak u 13h
Engleski jezik IV
Početak u 11h
Elektronsko poslovanje
10-11h I grupa
11-12h II grupa
Jun 18-22
Održivi razvoj
Početak u 10h
Organizacija preduzeća
Početak u 14h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.