Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 28-01 JunStrategijski menadžment
Početak u 10h
Engleski jezik IV
Početak u 11h
Jun 04-08Održivi razvoj
Početak u 10h
Organizacija preduzeća
Početak u 10h
Elektronsko poslovanje
10-11h I grupa
11-12h II grupa
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.