I kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAK SRIJEDAČETVRTAK PETAK
Mart 26-30
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Strategijski menadžment
10.00-11.00h
Organizacija preduzeća
10.00-11.00h
Elektronsko poslovanje
10.00-11.00h
April 02-06
Održivi razvoj
I grupa 13-14h
II grupa 14-15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.