II kolokvijum

 PONEDELJAK UTORAK SRIJEDAČETVRTAKPETAK
Maj
14-18
Održivi razvoj
14.00-15.00h
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Elektronsko poslovanje
10.00-11.00h
Strategijski menadžment
10.00-11.00h
Organizacija preduzeća
15.30-16.30h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.