II kolokvijum

 PONEDELJAK UTORAK SRIJEDAČETVRTAKPETAK
Maj
14-19
Održivi razvoj
14.00-15.00h
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Elektronsko poslovanje
10.00-11.00h
Strategijski menadžment
10.00-11.00h
Organizacija preduzeća
10.00-11.00h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.