Popravni kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAKSUBOTA
Maj 21-26

PRAZNIK

PRAZNIK
Strategijski menadžment
10.00-11.00h
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Elektronsko poslovanje
10.00-11.00h
Organizacija preduzeća
10.00-11.00h
Maj 28-02 Jun
Održivi razvoj
14.00-15.00h

Napomena:

Obavještavaju se studenti da u terminu popravnog kolokvijuma mogu polagati I i II kolokvijum.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.