I kolokvijum

1.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Monetarna ekonomija možete pogledati ovdje.

2.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik III možete pogledati ovdje.

3.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment možete pogledati ovdje.

4.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Relacione baze podataka možete pogledati ovdje.

5.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Marketing možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.