I kolokvijum

1.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Elektronsko poslovanje možete pogledati ovdje.

2.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik IV možete pogledati ovdje.

3.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Održivi razvoj možete pogledati ovdje.

4.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Organizacija preduzeća možete pogledati ovdje.

5.Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Strategijski menadžment možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.