Popravni kolokvijum

1.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Elektronsko poslovanje možete pogledati ovdje.

2.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik IV možete pogledati ovdje.

3.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Održivi razvoj možete pogledati ovdje.

4.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Organizacija preduzeća možete pogledati ovdje.

5.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Strategijski menadžment možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.