Popravni kolokvijum

1. Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Monetarna ekonomija možete pogledati ovdje.

2. Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik III možete pogledati ovdje.

3. Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment možete pogledati ovdje.

4. Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Relacione baze podataka možete pogledati ovdje.

5. Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Marketing možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.