Mailing lista Profesora i saradnika

Zimski semestar 2017/18

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Bankarsko poslovanjeProf.dr Ivo Županovićivozup@t-com.me
OsiguranjeProf. dr Radenko Purić
Mr Vanja Vukašinović
radenko.puric51@gmail.com
vanja.vukasinovic@lo.co.me
Poslovne komunikacijeProf. dr Mitar Lutovac
Mr Marko Radojičić
gsmmitar@gmail.com
marko.radojicic78@gmail.com
Menadžment kvalitetom uslugaProf. dr Sonja Pravilovićksonja@t-com.me
Carinsko poslovanjeProf. dr Sreten Grebović
Mr Nevenka Nikolić
sretengrebovic@yahoo.com
nena.nikolic09@gmail.com
Hotelski menadžmentProf. dr Silvana Đuraševićsilvanadj@t-com.me

 

Ljetnji semestar 2017/18

PREDMETPROFESOR/SARADNIKMAILING LISTA
Poslovanje turističkih agencijaProf. dr Silvana Đurašević
Mr Mira Jovanović
silvanadj@t-com.me
jovanovicmira34@gmail.com
Marketing u turizmu i hotelijerstvuDoc. dr Vasilije Kostićstvasilije@yahoo.com
Kontrola i revizijaProf. dr Ivo Županovićivozup@t-com.me
Međunarodne finansijeDoc. dr Jovan Spaićjspaic015@gmail.com
Poresko knjigovodstvo i evidencijaProf. dr Sreten Grebović
Mr Nevenka Nikolić
sretengrebovic@yahoo.com
nena.nikolic09@gmail.com

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.