Nastavni materijali

LJETNJI SEMESTAR

ZAJEDNIČKI PREDMET ZA FRB I PCO

MEĐUNARODNE FINANSIJE

Predavanja I

Predavanja II

Informacije o predmetu

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarski rad


SMJER FRB

KONTROLA I REVIZIJA

Predavanja

Ispitna pitanja I i II kolokvijum

Teme za seminarske radove

Smjernice – odbrana seminarskih radova

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Informacija u vezi odbrane seminarskih radova


SMJER TH

POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA

Lekcija 1, Nastanak i razvoj turističkih agencija

Lekcija 2, Podjela i vrste turističkih agencija

Lekcija 3, Tržišne funkcije turističke agencije i poslovne operacije

Lekcija 4, Razlika između turističkih agencija i turoperatera

Lekcija 5, Poslovna sredstva i poslovni instrumenti u agencijskoj djelatnosti

Lekcija 6, Saradnja TA sa poslovnim partnerima

Lekcija 7, Prodaja avio karata, posrednički posao TA

Lekcija 8, Formiranje cijene turističkog aranžmana

Lekcija 9, Proces prodaje turističkog aranžmana

Lekcija 10, Low cost avio prevoznici

Lekcija 11, Dinamično pakovanje kao novi koncept u turističkoj industriji

Lekcija 12, Razvijenost i poslovanje TA u Crnoj Gori

Pripremna pitanja za I i II kolokvijum

Teme za seminarske radove


MARKETING U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Marketing u turizmu – pristupno predavanje I

Marketing u turizmu – predavanje II

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarske radove

Naslovna strana seminarskog rada


SMJER PCO

PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA

Prezentacija I

Prezentacija II

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarski rad


ZIMSKI SEMESTAR

ZAJEDNIČKI PREDMETI 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Predavanja

Vježbe

Pripremna pitanja za I i II kolokvijum

Teme za seminarske radove

Uputstvo za izradu seminarskog rada


MENADŽMENT KVALITETOM USLUGA

MKU- skripta

Prezentacija I

Prezentacija II

Prezentacija III-I

Prezentacija III-IV

Prezentacija IV

Prezentacija V

Prezentacija VI

Prezentacija VII

Prezentacija VIII

Pripremna pitanja I kolokvijum

Uputstvo za izradu seminarskog rada


OSIGURANJE

Predavanje I dio

Predavanje II dio

Pripremna pitanja I kolokvijum

Pripremna pitanja II kolokvijum

Ispitna pitanja

Teme za seminarski rad


SMJER FRB

BANKARSKO POSLOVANJE

Predavanje

Pripremna pitanja za I i II kolokvijum, teme za seminarske radove

Uputstvo u vezi odbrane seminarskog, odnosno projektnog rada

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Informacija u vezi odbrane seminarskih radova


SMJER TH

HOTELSKI MENADŽMENT

Predavanje 1

Predavanje 2

Predavanje 3

Predavanje 4

Predavanje 5

Predavanje 6

Predavanje 7

Predavanje 8

Predavanje 9

Predavanje 10

Predavanje 11

Predavanje 12

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarski rad


SMJER PCO

CARINSKO POSLOVANJE

Predavanje I

Predavanje II

Predavanje III

Predavanje IV

Predavanje V

Predavanje VI

Pripremna pitanja za I kolokvijum

Pripremna pitanja za II kolokvijum

Teme za seminarski rad

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.