Nastavni plan

SPISAK PREDMETA NA TREĆOJ GODINI

Smjer: Turizam i hotelijerstvo (TH)

 

V SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Hotelski menadžment FM TH 502
8
2
Osiguranje FM TH 501
8
3
Poslovne komunikacije
FM TH 503
7
4
Izborni predmet:

Menadžment kvalitetom usluga
FM TH 504
7

VI SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Poslovanje turističkih agencija
FM TH 601
7
2
Marketing u turizmu i hotelijerstvu
FM TH 602
6
3
Praksa (zavisno od studijskog programa)
FM TH 603 5
4
Završni rad
FM TH 604
12

 

Smjer: Finansije, računovodstvo i bankarstvo (FRB)

 

V SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Bankarsko poslovanje
FM FRB 501
8
2
Osiguranje
FM FRB 502
8
3
Poslovne komunikacije
FM FRB 503
7
4
Izborni predmet:

Menadžment kvalitetom usluga
FM FRB 504
7

VI SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Kontrola i revizija
FM FRB 601
7
2
Međunarodne finansije
FM FRB 602
6
3
Praksa (zavisno od studijskog smjera)
FM FRB 603
5
4
Završni rad
FM FRB 604
12

 

 Smjer: Porezi, carine i osiguranje (PCO)

 

V SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Carinsko poslovanje
FM PCO 501
8
2
Osiguranje
FM PCO 502
8
3
Poslovne komunikacije
FM PCO 503
7
4
Izborni predmet:

Menadžment kvalitetom usluga
FM PCO 504
7

VI SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Poresko knjigovodstvo i evidencija
FM PCO 601
7
2
Osiguranje u transportnoj djelatnosti
FM PCO 602
6
3
Praksa (zavisno od studijskog programa)
FM PCO 603
5
4
Završni rad
FM PCO 604
12

 

Smjer: Poslovna informatika i elektronski biznis (PIEB)

 

V SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Arhitektura i organizacija računara FM PIEB 501
8
2
Operativni sistemi računara
FM PIEB 502
8
3
Poslovne komunikacije
FM PIEB 503
7
4
Izborni predmet:

Menadžment kvalitetom usluga
FM PIEB 504
7

VI SEMESTAR

R. br.
Predmet
oznaka
ECTS
1
Zaštita informacionih sistema i podataka
FM PIEB 601
7
2
Primjenjeni menadžment informacioni sistemi
FM PIEB 602
6
3
Praksa (zavisno od studijskog programa)
FM PIEB 603
5
4
Završni rad
FM PIEB 604
12

 

Po završetku osnovnih akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu za odgovarajući studijski smjer.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.