Popravni ispit

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 21-25Kontrola i revizija
Početak u 17:30h
Jun 04-08Međunarodne finansije
Početak u 17:00h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 21-25Poresko knjigovodstvo i evidencija
Početak u 15h
Jun 04-08Međunarodne finansije
Početak u 17:00h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 14-18Poslovanje turističkih agencija
Početak u 15h
Maj 21-25Marketing u turizmu
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.