Završni ispit

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 07-11Kontrola i revizija
Početak u 17h
Maj 28-
Jun 01
Međunarodne finansije
Početak u 17h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 07-11Poresko knjigovodstvo i evidencija
Početak u 15h
Maj 28-
Jun 01
Međunarodne finansije
Početak u 17h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 07-11Marketing u turizmu
Početak u 15h
Poslovanje turističkih agencija
Početak u 15h

 

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.