I kolokvijum

SMJER FRB

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
Mart 19-23
Međunarodne finansije
17.00-18.00h
Kontrola i revizija
15.00-16.00h

SMJER PCO

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Mart 19-23
Međunarodne finansije
17.00-18.00h
Poresko knjigovodstvo i evidencija
15.00-16.00h

SMJER TH

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
Mart 19-23
Marketing u turizmu
15.00-16.00h
Poslovanje turističkih agencija
15.00-16.00h

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.