Popravni kolokvijum

1.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija možete pogledati ovdje.

2.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Poresko knjigovodstvo i evidencija možete pogledati ovdje.

3.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu i hotelijerstvu možete pogledati ovdje.

4.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija možete pogledati ovdje.

5.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Međunarodne finansije možete pogledati ovdje.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.