Popravni kolokvijum

1.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Bankarsko poslovanje možete pogledati ovdje.

2.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Carinsko poslovanje možete pogledati ovdje.

3.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Hotelski menadžment možete pogledati ovdje.

4.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Osiguranje možete pogledati ovdje.

5.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvalitetom usluga možete pogledati ovdje.

6.Rezultate popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne komunikacije možete pogledati ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.