KONKURS za upis studenata u studijsku 2017/2018. g. na Fakultetu za menadžment

Објављено: 23/06/2017

FAKULTET ZA  MENADŽMENT HERCEG NOVI

sa reakreditacijom za osnovne studije od Savjeta za visoko obrazovanje (rješenje br. 05-1/5-101 od 23.04.2012. g.), akreditacijom za postdiplomske specijalističke i magistarske studije (rješenje br.05-1/5-125 od 01.06.2012. g.), licenciran od Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore (rješenje br. UP I br. 07-434 od 12.05.2010. g.) i licenciran od Ministarstva nauke Crne Gore br. 31-09/11, raspisuje

KONKURS

za upis

na osnovne akademske studije 2017/2018 godine

na  studijskim smjerovima:

 TURIZAM I HOTELIJERSTVO

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO

POREZI, CARINE I OSIGURANJE

POSLOVNA INFORMATIKA I ELEKTRONSKI BIZNIS

i

na postdiplomske specijalističke  i

magistarske studije

 studijski program

„POSLOVNI MENADŽMENT“

 Za osnovne akademske studije prilažu se slijedeća dokumenta:

 • Original ili ovjerene fotokopije svjedočanstava sva četiri razreda srednje škole
 • Original ili ovjerenu fotokopiju diplome srednje škole
 • Kopija lične karte, kao i original ili ovjerena kopija diplome „Luča I“ ili „Luča II“ diplome  ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje) i 2 fotografije za indeks.
 • Kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin)

 Za postdiplomske specijalističke i magistarske studije prilažu se slijedeća dokumenta:

 • Diploma o završenom Fakultetu
 • Kopija  lične karte
 • Kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin)

Školarina:

 • Osnovne akademske studije – 1450 eura, pri upisu student uplaćuje iznos 250 €, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata po 150 €.
 • Postdiplomski specijalistički studijski program – 1450 eura, pri upisu student uplaćuje iznos 250 €, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata po 150 €.
 • Postdiplomski magistarski studijski program – 1800 eura, pri upisu student uplaćuje iznos 360 €, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata po 180 €.
 • Nosioci diplome”Luča 1″su oslobođeni školarine, a “Luče 2” plaćaju 50% školarine
 • Studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa na neki od navedenih studijskih programa imaju popust 10%

   

Prijem dokumenata vršiće se od 19.06.2017.g. do 30.06.2017.g. od 10 – 14h u prostorijama Studentske službe Fakulteta. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon:  031/332-900, 068/551-640, ili putem e-mail-a: fmhnstudentskasluzba@gmail.com,  web: www.fm-hn.com.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.