Nastavni plan

Nastavni plan magistarskih studija: Poslovni menadžment

 

III SEMESTAR

R br.
Naziv predmeta
Status predmeta
ECTS
1
Krizni menadžment Obavezan
8
2
Strateški finansijski menadžment
Obavezan
8
3
Menadžment ljudskih resursa
Izborni
7
4
Menadžment znanja Izborni
7

 

IV SEMESTAR

Izrada magistarskog rada
Broj kredita
Prijava rada
5
Ocjena rada
10
Izrada i odbrana rada
15
UKUPNO
30

Nakon završetka magistarskih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA (M.Sci).

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.