Završni ispit

 PonedeljakUtorak SrijedaČetvrtakPetak
Januar
15-19
Krizni menadžment
Početak u 15h
Januar
22-26
Strateški finansijski menadžment
Početak u 17h
Menadžment znanja
Početak u 11h
Januar
29-02 Februar
Menadžment ljudskih resursa
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.