Ministarstvo prosvjete i sporta

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za postdiplomski akademski specijalistički studijski program “Poslovni menadžment”

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za akademski postdiplomski magistarski studijski program “Poslovni menadžment”

Na osnovu člana 25 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni list RCG”, broj 60/03) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list RCG”, broj 60/03), Ministarstvo prosvjete i nauke, 12. maja 2010. godine, donijelo je rješenje da se izda Licenca za rad Fakultetu za menadžment u Herceg Novom pod brojem: UP I broj 07-434.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.