Uprava i administracija

V.D. Dekan
Doc. dr Irena Bilafer
Tel: +382 67 304 741
E – mail: irta2@t-com.me
              dekan@fm-hn.com
 
Prodekan
Prof. dr Ivo Županović
E – mail: ivozup@t-com.me

  prodekan@fm-hn.com

   
Rukovodilac Studentske službe
mr Sanja Peruničić
 
Studentska služba
Dragana Savić
Danijela Komnenović

Tel: +382 31 332 900 
E – mail:  studentskasluzba@fm-hn.com
               fmhnstudentskasluzba@gmail.com

Studentski Parlament
Tel: +382 31 332 900
E – mail: studentskiparlament@fm-hn.com
Web: http://www.fm-hn.com/studenti/studentski-parlament

 

Služba za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove
Bencom DOO – Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge
Herceg Novi Tel: +382 31 331 860

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.