Odbrana magistarskog rada – Marko Šušter

Published: 11/09/2018

Dana 18.09.2018. godine (utorak) u 14 časova, u Sali br. 3, na Fakultetu za menadžment Herceg Novi, kandidat Marko Šušter, broj indeksa MSc 20/13, braniće magistarski rad pod nazivom: „Promocija turizma na hercegnovskoj rivijeri u elektronskim medijima“, pred Komisijom u sastavu:                                                                     

Prof.dr Siniša Kusovac, predsjednik

Prof.dr Dragan Klarić, mentor

Prof.dr Vlado G. Vukasović, član  

Odbrana magistarskog rada je javnog karaktera.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.