Predupisni rok

Published: 13/06/2018

Obavještavamo zainteresovane kandidate za upis na osnovne, specijalističke ili magistarske studije da za rano prijavljivanje na pomenute godine studija, u periodu od 4. do 15. juna 2018. godine, odobravamo popust od 10% na osnovnu cijenu školarine, ukoliko se prva rata uplati do 15. juna 2018. godine. Studentima koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa odobrava se dodatni popust od 10%. 

Dodatne informacije o upisu na osnovne studije možete pogledati ovdje.

Dodatne informacije o upisu na specijalističke studije možete pogledati ovdje.

Dodatne informacije o upisu na magistarske studije možete pogledati ovdje.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.