Prijava zainteresovanih za vanredni aprilski rok

Објављено: 07/04/2017

Molim Vas da prijavite ispite za vanredni aprilski rok najkasnije do 12. aprila. Ispiti u vanrednom roku održaće se od 18 aprila, a raspored ispita biće objavljen na sajtu nakon završenog roka za prijave. Studenti su dužni da uplate 50€ po ispitu koji polažu u vanrednom roku.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.