Popravni ispit

 PONEDELJAKUTORAK SRIJEDAČETVRTAK PETAK
Maj 07-11Metodologija izrade naučno istraž. rada
Početak u 15h
Maj 14-18Liderstvo
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.