Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
April 30-04 MajMetodologija izrade naučno istraž. rada
Početak u 15h
Maj 07-11 Liderstvo
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.