Završni ispit

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAK PETAK
April 30-04 MajLiderstvo
Početak u 15h
Metodologija izrade naučno istraž. rada
Početak u 15h
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.