Kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK

April
09-14


Liderstvo
15-16h
Metodologija izrade naučno istraž. rada
I grupa 15-16h
II grupa 16-17h

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.