Specijalistički rad

Napomene i tehničke smjernice za izradu specijalističkog rada:

  • Student prijavljuje temu za specijalistički rad nakon početka ljetnjeg semestra, pri čemu bira temu za specijalist. rad sa ukupnog spiska tema koji je istaknut na sajtu Fakulteta. Student može sam predložiti temu, a predmetni nastavnik da je, ukoliko bude odobrena, uvrsti u navedeni spisak.
  • Nakon dogovora sa predmetnim profesorom student je obavezan da dostavi popunjen obrazac Prijave teme putem e-maila Studentskoj službi Fakulteta. 
  • Nakon položenog posljednjeg ispita, student može provjeriti u nadležnoj službi Fakulteta eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu, pri čemu je neophodno da ima kompletiranu dokumentaciju i poslije toga pristupiti predaji specijalističkog rada u potrebnom broju primjeraka (3 primjerka – jedan primjerak tvrdi povez i dva primjerka meki povez). Student je obavezan da dostavi rad Studentskoj službi i u elektronskoj formi na CD-u. Takođe, neophodno je da student izmiri sva dugovanja prema Fakultetu i uplati naknadu 70 eura za pristup odbrani i izradi diplome.
  • Primjer izgleda naslovne strane možete pogledati ovdje.
  • Primjer za izradu prve unutrašnje strane specijalističkog rada možete pogledati ovdje.
  • Tehničko uputstvo o cjelokupnom specijalističkom radu možete pogledati ovdje.
  • Prilikom odbrane završnog rada obavezna je Power Point prezentacija veličine od 10 do 15 slajdova, a vrijeme izlaganja je 15 min.

 

Ukupan spisak tema za završni, specijalistički i magistarski rad možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.