Stručna praksa na Fakultetu za menadžment

Published: 04/07/2018

Studentkinje III godine osnovnih studija Katarina Kraljević i Milena Radović su tokom maja mjeseca obavljale stručnu praksu na Fakultetu za menadžment. Tokom navedenog perioda iste su bile angažovane u promotivnim, kao i ostalim tekućim aktivnostima Fakulteta.
 
Ovdje možete preuzeti portfolio marketing aktivnosti Fakulteta u 2017/18. g., kao i flajer o studentskim aktivnostima koje su studentkinje uradile tokom perioda obavljanja stručne prakse. 
 
Zahvaljujemo se Katarini i Mileni na saradnji i doprinosu u radu Fakultetu u prethodnom periodu!
 
   
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.