Studentska praksa

Fakultet za menadžment uspješno sarađuje sa brojnim privrednim institucijama iz Herceg Novog sa kojima ima potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Studentska praksa je obavezan dio studija na Fakultetu za menadžment, prilikom koje studenti imaju priliku da steknu svoje prvo radno iskustvo relevantno za studijski program koji pohađaju.

Stručnu praksu studenti obavljaju na III godini osnovnih akademskih studija, u kompanijama iz sledećih oblasti: turizam i hotelijerstvo; finansije, računovodstvo i bankarstvo; porezi, carine i osiguranje i  poslovna informatika i elektronski biznis.

Nakon obavljene stručne prakse, studenti su obavezni da u studentskoj službi dostave popunjenu potvrdu o obavljenoj praksi i dnevnik prakse. Zaposleni studenti, pored navedenih dokumenata, treba da dostave i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ukoliko ne postoji već sklopljen takav ugovor između Fakulteta i date firme.

Fakultet za menadžment sarađuje sa:

 • Opština Herceg Novi
 • Institut ‘Dr Simo Milošević’, Igalo
 • Crnogorska Komercijalna Banka
 • Komercijalna Banka AD Budva
 • Prva Banka Crne Gore
 • Mikrokreditna finansijska institucija ‘Alter Modus’
 • BENCOM
 • Lovćen Osiguranje AD
 • Hotel ‘Lighthouse’
 • Turistička agencija ‘Jadran’
 • Parking Servis

 

Dnevnik prakse – preuzmite ovdje.

Potvrda praksa – preuzmite ovdje.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – preuzmite ovdje.

Prva banka

www.prvabankacg.com

Igalo spa

www.igalospa.com/

Lovcen

www.lo.co.me

 

Bencom

www.bencomltd.com

HNovi

www.hercegnovi.me

Ckb

www.ckb.me

Lighthouse

www.hotellighthouse.me

 

 

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.