Studentske ankete

Rezultati ankete 2016/2017. za ispite sa I godine osnovnih studija

III
Osnovi ekonomije
Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

Rezultati ankete 2016/2017. za ispite sa II godine osnovnih studija

IIIIV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Održivi razvoj
Engleski jezik III Engleski jezik IV

Rezultati ankete 2016/2017. za ispite sa III godine osnovnih studija

VVI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Carinsko poslovanje Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Osiguranje Poslovanje turističkih agencija
Hotelski menadžment Marketing u turizmu i hotelijerstvu

Rezultati anketa 2016/2017. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija

VIIVIII
LiderstvoMeđunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacijeMetodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Menadžment u javnom sektoru

Rezultati anketa 2016/2017.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment znanja
Krizni menadžment
Strateški finansijski menadžment

Rezultati ankete 2015/2016. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije
Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

Rezultati ankete 2015/2016. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Održivi razvoj
Engleski jezik III Engleski jezik IV

Rezultati ankete 2015/2016. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment

Rezultati anketa 2015/2016. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija

VII VIII
LiderstvoMeđunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacijeMetodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Upravljanje kapitalom i rizicima u bankama

Rezultati anketa 2015/2016.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Upravljanje procesima u informacionim sistemima
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
Engleski jezik III Engleski jezik IV

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija 

VII VIII
LiderstvoMeđunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacijeMetodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment

Rezultati anketa 2014/2015.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Analiza i revizija poslovanja i finansijskih izvještaja
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
RElacione baze podataka Ekološki menadžment
Engleski jezik III Engleski jezik IV

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidnecija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija 

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacijeMetodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment

Rezultati anketa 2013/2014.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Analiza i revizija poslovanja i finansijskih izvještaja
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 

Rezultati anketa 2012/2013. za ispite sa I godine osnovnih studija

I SEMESTAR
II SEMESTAR
Osnovi ekonomije
Engleski jezik II
Engleski jezik I
Menadžersko računovodstvo
Osnovi menadžmenta
Informacione tehnologije u menadžmentu
Poslovno pravo
Uslužni menadžment
Sociologija
Statističke metode u menadžmentu

Rezultati anketa 2012/2013. za ispite sa II godine osnovnih studija

III SEMESTAR
IV SEMESTAR
Engleski jezik III
Engleski jezik IV
Finansijski menadžment
Elektronsko poslovanje
Monetarna ekonomija
Organizacija preduzeća
Marketing
Strategisjki menadžment
Relacione baze podataka
Ekološki menadžment

Rezultati anketa 2012/2013. za ispite sa III godine osnovnih studija

V SEMESTAR
VI SEMESTAR
Poslovne komunikacije
Menadžment neprofitnih organizacija
Menadžment kvalitetom usluga
Kontrola i revizija (FRB)
Bankarsko poslovanje (FRB)
Međunarodne finansije (FRB)
Finansijsko računovodstvo (FRB)
Poresko knjigovodstvo i evidencija (PCO)
Carinsko poslovanje (PCO)
Osiguranje u transportnoj djelatnosti (PCO)
Osiguranje (PCO)
Marketing u turizmu i hotelijerstvu (TH)
Hotelski menadžment (TH)
Poslovanje turističkih agencija (TH)
Menadžment u turizmu (TH)

Rezultati anketa 2012/2013.za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija 

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment

Rezultati anketa 2012/2013.za ispite sa postdiplomskig magistarskih studija

IX
Finansijska tržišta i instrumenti
Menadžment korporativnih finansija
Reosiguranje
Upravljanje procesima u informacionim sistemima

 

Rezultati anketa 2011/2012. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomijeMenadžersko računovodstvo
Poslovno pravoInformacione tehnologije u menadžmentu
SociologijaUslužni menadžment
Osnovi menadžmentaStatističke metode u menadžmentu
Engleski jezik IEngleski jezik II

Rezultati anketa 2011/2012.za ispite sa II godine osnovih studija

III IV
Marketing Strategijski menadžment
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
Finansijski menadžment Organizacija preduzeća
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 

Rezultati anketa 2010/2011. za ispite sa I godine studija

I semestar
II semestar
Osnovi ekonomije
Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta
Uslužni menadžment
Poslovno pravo
Statističke metode u menadžmentu
Sociologija
Menadžersko računovodstvo
Engleski I
Engleski II

Rezultati anketa 2010/2011. za ispite sa II godine studija

III semestar
IV semestar
Finansijski menadžment
Strategijski menadžment
Marketing
Elektronsko poslovanje
Monetarna ekonomija
Organizacija preduzeća
Relacione baze podataka
Pravo Evropske Unije
Engleski III
Engleski IV

Rezultati anketa 2009/2010. za ispite sa I godine studija

III
Engleski jezik IEngleski jezik II
Osnovi ekonomije
Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmentaMenadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Statističke metode u menadžmentu
SociologijaUslužni menadžment
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.