Magistarske studije

Upis

Upis na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 18. do 29. juna 2018. godine, II rok od 02. do 12. jula 2018. godine i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili specijalističke postdiplomske studije kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita (četvorogodišnje studije).

Upis i studiranje se vrši u skladu  sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Nastavni plan Magistarskih  studija možete pogledati ovdje.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenim specijalističkim, odnosno četvorogodišnjim studijama,
  • Kopija  lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom), uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (535-10659-15 , Prva banka Crne Gore) sa uplatnicom doći u studentsku  službu Fakulteta,
  • Prijavni list možete preuzeti ovdje.

Školarina magistarske studije

Školarina za studijsku 2017/2018 godinu iznosi 1.800 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Studenti prilikom upisa svake studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

 
DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata360€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata180€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata180€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata180€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata180€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata180€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata180€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata180€ (eura)
Od 1. do 10. april 2018IX rata180€ (eura)
 

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

PRVA BANKA CG

BROJ ŽIRO RAČUNA: 535-10659-15 

DIPLOMA

Nakon završetka magistarskih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA (M.Sci).

 

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.