Magistarske studije

//Magistarske studije
Magistarske studije2018-12-13T15:21:25+00:00

Nastavni plan magistarskih studija možete pogledati ovdje.

Upis

Upis na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: predupisni rok od 04. do 15. juna, I rok od 18. do 29. juna, II rok od 02. do 12. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili specijalističke postdiplomske studije kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita (četvorogodišnje studije).

Upis i studiranje se vrši u skladu  sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Nastavni plan magistarskih studija možete pogledati ovdje.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenim specijalističkim, odnosno četvorogodišnjim studijama,
  • Kopija  lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 535-10659-15 (Prva banka Crne Gore), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list možete preuzeti ovdje.

Školarina magistarske studije

Školarina za studijsku 2018/2019 godinu iznosi 1.800 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 15. juna 2018. g., imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 360€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018 II rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018 III rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018 IV rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018 V rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019 VI rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019 VII rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019 VIII rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. april 2019 IX rata 180€ (eura)

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije izvršiti na:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535-10659-15

DIPLOMA

Nakon završetka magistarskih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA (M.Sci).