Specijalističke studije

Upis

Upis na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 19. do 31. juna 2017. godine, II rok od 03. do 14. jula 2017. godine i III rok od 15. do 31. avgusta 2017. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije (Fakultet) kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Upis i studiranje se vrši u skladu  sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Nastavni plan Specijalističkih  studija možete pogledati ovdje.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenom Fakultetu,
  •  Kopija  lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom) , uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta  (535-10659-15 , Prva banka Crne Gore) sa uplatnicom doći u studentsku  službu Fakulteta,
  • Prijavni list za upis na specijalističke studije koji možete preuzeti ovdje.

 

Školarina za specijalističke studije

Školarina za studijsku 2016/2017 godinu iznosi 1.450€.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Studenti prilikom upisa svake studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

 

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2018IX rata150€ (eura)
UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

PRVA BANKA CG

BROJ ŽIRO RAČUNA: 535-10659-15 

 DIPLOMA

Nakon završetka specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA SPECIJALISTE NAUKA – Spec. Sci

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.