Specijalističke studije

Upis

Upis na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: predupisni rok od 04. do 15. juna, I rok od 18. do 29. juna, II rok od 02. do 12. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u Studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije (Fakultet) kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Upis i studiranje se vrši u skladu sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Nastavni plan specijalističkih studija možete pogledati ovdje.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenom Fakultetu,
  • Kopija  lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 535-10659-15 (Prva banka Crne Gore), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

 

Prijavni list za upis na specijalističke studije koji možete preuzeti ovdje.

Školarina za specijalističke studije

Školarina za studijsku 2018/2019 godinu iznosi 1.450€.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 15. juna 2018. g., imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

 

Studenti prilikom upisa svake studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

 

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019IX rata150€ (eura)
UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535-10659-15 

DIPLOMA

Nakon završetka specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA SPECIJALISTE NAUKA (Spec. Sci).

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.