Uplata V rate za školarinu

Published: 04/12/2017

Obavještavaju se studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističih i magistarskih studija da je rok za uplatu V rate za školarinu 10. decembar 2017. godine. 

Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.