Uslov izlaska na završni ispit

Published: 03/05/2018

Obavještavaju se studenti postdiplomskih specijalističkih studija da su obavezni da izmire sva dugovanja prema Fakultetu zaključno sa 10. aprilom, kako bi stekli pravo izlaska na završne ispite. Uplatnice je potrebno predati u Studentskoj službi Fakulteta.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.