Alumni asocijacija Fakulteta za menadžment ima za cilj da okupi sve one koji su završili osnovne, specijalističke ili magistarske studije na Fakultetu za menadžment. Svrha ove asocijacije je povezivanje studenata, radi uspostavljanja saradnje i trajnih relacija između studenata, nastavnika Fakulteta, akademske i šire zajednice.

Ciljevi Alumni asocijacije su:

 • uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za menadžment u Herceg Novom i njegovih studenata nakon završenih osnovnih ili postdiplomskih studija,
 • povezivanje svršenih studenata kroz Alumni organizaciju,
 • kreiranje baze podataka sa njihovim trenutnim statusom i uspostavljanje budućih poslovnih veza,
 • uspostavljanje i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice,
 • razvoj institucije Fakulteta kroz jačanje Alumni FMHN,
 • razvijanje saradnje između Fakultet za menadžment u Herceg Novom i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti osnovnih i postdiplomskih studija Fakulteta za menadžment i
 • unapređivanje naučnih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Alumni FMHN.

Realizacija ciljeva:

 • izvještavanjem o djelatnostima Fakulteta za menadžment koje se tiču profesionalnog razvoja članstva,
 • naučna i stručna saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima iz okruženja,
 • organizacija okruglih stolova o privrednim problemima i realizacija programa iz područja ekonomije i srodnih nauka u saradnji sa članovima Alumni FMHN,
 • saradnja sa studentskim parlamentom i drugim zaposlenima na Fakultetu,
 • ostale dogovorene pogodnosti kroz uspostavljenu saradnju sa drugim naučnim institucijama i privrednim subjektima,
 • objavljivanje informacija o tekućim dešavanjima na sajtu Fakulteta.

  Datum rođenja:

  Nivo završenih studija:

  Datum završetka studija:

  Vremenski period u navedenoj kompaniji: