Osnovne akademske studije Menadžmenta

Preliminarnu prijavu za upis na osnovne studije možete popuniti ovdje.

Postdiplomske akademske studije Poslovnog menadžmenta

Preliminarnu prijavu za upis na postdiplomske specijalističke ili master studije možete popuniti ovdje.

Prelazak sa druge visokoškolske ustanove

Ukoliko ste već student nekog drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta, svoje studije možete da nastavite prelaskom na studijski program osnovnih akademskih studija na Fakultetu za menadžment.

Kandidat podnosi online prijavu za nastavak studija. Online prijavu možete popuniti ovdje.

Uz molbu, kandidat u elektronskoj formi prilaže Uvjerenje o položenim ispitima.

Na osnovu dokumentacije koju ste priložili, donosi se Predlog rješenja u kom se navodi na koju godinu studija se upisujete i koje ispite treba da polažete do kraja svojih studija na Fakultetu za menadžment. Nakon što ste dobili Predlog rješenja, možete se istog dana upisati i dobiti indeks, podnošenjem dokumentacije. Radno vrijeme Studentske službe je svakog radnog dana od 10h do 14h.