Specijalističke studije

//Specijalističke studije
Specijalističke studije2018-12-13T15:20:10+00:00

Nastavni plan postdiplomskih specijalističkih studija možete pogledati ovdje.

Upis

Upis na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: predupisni rok od 04. do 15. juna, I rok od 18. do 29. juna, II rok od 02. do 12. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u Studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije (Fakultet) kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Upis i studiranje se vrši u skladu sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenom Fakultetu,
  • Kopija  lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 535-10659-15 (Prva banka Crne Gore), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list za upis na specijalističke studije koji možete preuzeti ovdje.

Školarina za specijalističke studije

Školarina za studijsku 2018/2019 godinu iznosi 1.450€.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 15. juna 2018. g., imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018 II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018 III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018 IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018 V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019 VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019 VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019 VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019 IX rata 150€ (eura)

 

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije izvršiti na:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535-10659-15

DIPLOMA

Nakon završetka specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA SPECIJALISTE NAUKA (Spec. Sci).