Preliminarna prijava za upis na I godinu osnovnih studija

    Pol:

    Kako ste saznali za Fakultet za menadžment?:

    Ovim prihvatam da proces prijave nije u potpunosti završen, i da ću u tu svrhu naknadno na Fakultet dostaviti: diplomu o završenoj srednjoj školi i svedočanstva za sve razrede srednje škole (original ili overene fotokopije); kopiju lične karte; uvjerenje o državljanstvu i kopiju pasoša (ako je u pitanju strani državljanin); 2 fotografije za indeks; ostalo (diplomu Luča).