Fakultet za menadžment koristi modernu Moodle platformu u cilju podrške u procesu studiranja, ali i realizacije projekta učenja na daljinu (Distance Learning System – DLS).

Platforma je izgrađena je po uzoru na vodeće svjetske e-Learning platforme. Implementirani su svi elementi neophodni za potpunu simulaciju nastavnog procesa u bilo kom okruženju, koje krajnji korisnik izabere.

Osnovne prednosti učenja na daljinu

U cilju praćenja novih trendova u obrazovanju, odlučili smo se za pokretanje e-Learn platforme, kako bismo studentima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju klasičnim predavanjima i kolokvijumima na našem Fakultetu, obezbjedili obrazovanje iz oblasti menadžmenta i mogućnost usavršavanja.

Učenje na daljinu podrazumjeva izvođenje edukativnog programa elektronskim putem, putem interneta. Zasniva se na korišćenju savremene računarske i komunikacione tehnologije. Podrazumjeva postojanje predavanja i vježbi na internetu, konsultacije sa predavačima putem interneta, protok elektronske pošte među učesnicima, postojanje foruma, testiranje na internetu, video konferencije i sl.

Zahvaljujući intenzivnom razvoju informacionih tehnologija, nastava ima prostora da postane sve modernija i inspirativnija, svestranija, kvalitetnija i interaktivnija u odnosu na tradicionalni model. Oslobođena je prostorno-vremenskih ograničenja, što znači da naši studenti u svakom trenutku i na svakom mjestu mogu pristupiti informacijama, što im ostavlja više vremena za samostalan rad i razmjenu mišljenja sa profesorima.

Nove mogućnosti i obaveze u karijeri mladih ljudi, u smislu promjene mjesta rada, promjene posla zbog boljih finansijskih uslova, promjenljivog radnog vremena, velikog broja sastanaka i poslovnih putovanja, rada na terenu, čine da nove generacije studenata, koje su u mogućnosti da svoje studiranje radeći finansiraju, sve više pristupaju programima učenja na daljinu. Takođe, sistem učenja na daljinu je pogodan i za aktivne sportiste, koji zbog čestih putovanja i obaveza nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima i kolokvijumima na fakultetu, dok im e-Learning platforma to omogućava.

Bez obzira da li je učenje putem interneta zastupljeno tokom cijelog studiranja ili predstavlja dopunu tradicionalnom načinu učenja, učenje na daljinu daje odlične rezultate.